Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning

Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning
Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning
Beskrivning av Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning

Återkopplingens betydelse för elevers motivation, möjligheter och måluppfyllelse är väl förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt är återkopplingen något som kan vålla stora problem. Den kan lyfta, förtydliga, motivera och inspirera men den kan också störa relationer och skapa svårigheter. Återkopplingsarbetet uppfattas dessutom ofta som väldigt tidskrävande.   Helena Wallberg ger i sin nya bok Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning konkreta och autentiska exempel från skolans värld på vad som behöver återkopplas, varför, när och hur det blir effektivt och leder lärandet framåt. Återkopplingen som visas i boken bygger på ett inkluderande förhållningssätt där konsten att ställa frågor utvecklas samtidigt med förmågan att stötta elevers lärprocesser. Konkreta exempel varvas med reflektioner och frågeställningar att fundera över tillsammans för att utveckla den egna praktiken. Boken kan användas individuellt men framförallt som ett underlag för ett kollegialt lärande i syfte att utveckla och fördjupa formativ bedömning som förhållningssätt. Om författaren Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon är även författare till storsäljaren Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse. Röster från läsare ’I boken varvas teori med exempel från Wallbergs egen undervisning, frågeformulär och bedömningsmallar. I varje kapitel finns också rutor med uppgifter att fundera på eller diskutera samt listor med punkter att tänka på i arbetet med eleverna. Jag tror att boken är mycket användbar i undervisningen inom skolans alla stadier och den känns genomarbetad med bra struktur och en röd tråd. Perfekt som underlag för diskussioner i arbetslagen.’ Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 20, 2015

Läs mer om Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning...


Sök bästa pris på Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning hos: