Återfödelsen och döden : livet mellan liven

Återfödelsen och döden : livet mellan liven
Återfödelsen och döden : livet mellan liven
Beskrivning av Återfödelsen och döden : livet mellan liven

Vad händer när vi dör? Här får du veta! Vad händer innan vi föds? Här får du veta! Vem och vad styr livscykelns olika faser? Läs boken! Återfödelsen och döden – livet mellan liven är en handfast och överraskande bok om döden. Anna Berg förmedlar här information från Jesus. Vi får lära känna de faser som styr det liv man lever ’mellan liven’ och får också kunskap om de olika sfärerna i den andliga världen. Boken är en central källa till kunskap om döendet, mellan livsfaserna och pånyttfödelser som gör inför ett nytt liv, alltifrån olika livsscenarion till de överenskommelser som träffas mellan själar som samtidigt skall befinna sig i fysiska kroppar och samverka för att neutralisera karma. En strategisk bok om den period av levandet som kallas döden.

Läs mer om Återfödelsen och döden : livet mellan liven...


Sök bästa pris på Återfödelsen och döden : livet mellan liven hos: