Åt denne siste

Åt denne siste
Åt denne siste
Beskrivning av Åt denne siste

John Ruskin (1819-1900) är en av den viktorianska erans mest betydande brittiska konstkritiker och sociala tänkare. Med en titel hämtad från liknelsen om arbetarna i vingården i Matteusevangeliet utgör hans ’Åt denne siste’ (1862) en originell kritik av den traditionella nationalekonomin och dess anspråk på vetenskaplighet. Vi kan inte förstå människan som samhällsvarelse utifrån en abstrakt modell där girighet och egenintresse utgör de enda drivkrafterna för mänskligt handlande. Tvärtom, menar Ruskin, är människan djupast sett en moralisk varelse, med förmåga till altruism, heder, rättvisa och kärlek, och denna sociala aspekt kan vi inte bortse från i den ekonomiska vetenskapen. Med denna utgåva presenteras John Ruskins klassiska essä för första gången i svensk översättning av Erik Carlquist, med ett introducerande förord av Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Läs mer om Åt denne siste...


Sök bästa pris på Åt denne siste hos: