Astronomi : en bok om universum

Astronomi : en bok om universum
Astronomi : en bok om universum
Beskrivning av Astronomi : en bok om universum

Människan har i alla tider fascinerats av stjärnhimlen och funderat över universums uppkomst och utveckling. Frågor om det finns liv på andra planeter i vårt solsystem och förekomsten av andra planetsystem har alltid väckt diskussion. Astronomin är en bred vetenskap och astronomistudier lämpar sig därför väl för att väcka intresse för andra naturvetenskapliga studier. Boken är lämplig för astronomiundervisning på gymnasiet. Den passar också utmärkt för studenter vid universitet och högskolor och för astronomiintresserade i allmänhet. Den är en självklarhet i skolans bibliotek och på fysikinstitutionen. Boken ger en bred överblick över grunderna inom astronomin. Här finns också de senaste forskningsresultaten inom de flesta områden inom ämnet. Innehållet och dispositionen är ett resultat av lång erfarenhet inom astronomiundervisning på olika nivåer. Boken är också avsedd att möte det stora behov som funnits av en komplett astronomibok på svenska. Boken är mycket rikt illustrerad i fyrfärg och har många förklarande teckningar. Avsikten är att den med framgång också ska kunna läsas av astronomiintresserade, som saknar nödvändiga förkunskaper i matematik och naturvetenskap. Därför har den löpande texten, så långt möjligt, befriats från fysikaliska formler och matematiska samband. I stället finns särskilda faktarutor med utförliga förklaringar till de fysikaliska samband och den matematik som behövs för förståelse. Kapitelrubriker 1. Rundvandring på stjärnhimlen 2. Astronomiska observationer 3. Vårt planetsystem 4. Andra planetsystem 5. Stjärnornas egenskaper 6. Solen och stjärnornas utveckling 7. Stjärnornas slutstadier 8. Stjärnbildning och det interstellära mediet 9. Vintergatan 10. Galaxer 11. Universums tidiga historia Författare: Claes-Ingvar Lagerkvist, Kjell Olofsson

Läs mer om Astronomi : en bok om universum...


Sök bästa pris på Astronomi : en bok om universum hos: