Aspergers syndrom – och sedan?

Aspergers syndrom – och sedan?
Aspergers syndrom – och sedan?
Beskrivning av Aspergers syndrom – och sedan?

Gunilla Gerland har på ett fåtal sidor lyckats få med det viktigaste som en ung människa med Aspergers syndrom behöver veta om sitt funktionshinder. Av största vikt är att såväl styrkor som svårigheter beskrivs.

Boken tar också upp för unga människor näraliggande områden som parbildning barn arbete boende och körkort. Gunilla Gerland ger konkreta och väl genomtänkta råd.

Författaren för ett viktigt resonemang om människosyn som alla borde läsa. Ord

Läs mer om Aspergers syndrom – och sedan?...


Sök bästa pris på Aspergers syndrom – och sedan? hos: