Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty…

Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty…
Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty…
Beskrivning av Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty…

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivitet och produktivitet.

Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären ordning och reda. Detta är ett misstag då intern styrning och kontroll utgör ett fundament i företags och organisationers riskhantering. Att utforma använda och följa upp intern styrning och kontroll är en utmaning för vilken organisation som helst. Att ha kunskaper inom området är därför viktigt.

Avsedd för:
Denna bok är en grundläggande introduktion till intern styrning och kontroll. Boken är tänkt som en kursbok för studenter i revision redovisning ekonomistyrning och organisation men den passar även väl för reflekterande praktiker.

Författare:
Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning revision och företagsanalys. Olof har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år.

Läs mer om Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty…...


Sök bästa pris på Arwinge Olof En Introduktion Till Intern Sty… hos: