Arena Internationella relationer

Arena Internationella relationer
Arena Internationella relationer
Beskrivning av Arena Internationella relationer

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Arena Internationella relationer, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. Här behandlas bland annat aktörer på den internationella arenan, olika statsvetenskapliga perspektiv samt svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Innehållet levandegörs med diagram, kartor, fotografier och en rad exempel. Läromedlet bjuder in till diskussioner och har gott om fördjupande frågeställningar och uppgifter. Arena Internationella relationer, elevbok  i korthet: • anpassad efter gymnasiekurserna Internationella relationer och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen • texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor • diagram, kartor, foton och exempel levandegör innehållet

Läs mer om Arena Internationella relationer...


Sök bästa pris på Arena Internationella relationer hos: