Arbetsmiljö 2016

Arbetsmiljö 2016
Arbetsmiljö 2016
Beskrivning av Arbetsmiljö 2016

Arbetsmiljö 2016 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2016 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Bland nyheterna i årets utgåva märks den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller fr o m den 31 mars 2016. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvar för ohälsosam arbetsbelastning arbetstidens förläggning psykiskt påfres

Läs mer om Arbetsmiljö 2016...


Sök bästa pris på Arbetsmiljö 2016 hos: