Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken

Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken
Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken
Beskrivning av Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken

Att ingå i grupper är grundläggande för människan och väcker tankar och känslor hos alla. En grupp är något annat än summan av de individer den består av. Att se en grupp som någonting eget, istället för att fokusera på de individer som ingår i den, öppnar för nya tolkningar och lösningar av problem. I den här boken placeras arbetslivets grupper i centrum av det komplexa livet i organisationer och ses som naven i organisationsförändringar. Boken har tre genomgående teman: grupper, ledarskap och organisationsförändring. Här finns en rad utförliga fallstudier som beskriver utvecklings- och förändringsprocesser ur ledarens och konsultens perspektiv. Boken innehåller också konkreta metodbeskrivningar och organisationspsykologisk teori om grupper, ledarskap och organisationsförändringar. Boken vänder sig till studenter i psykologi och beteendevetenskap på universitet och högskola. Den är också relevant för chefer, konsulter och andra som arbetar med utvecklings- och förändringsprocesser i organisationer och som vill ha inspiration och idéer för sitt dagliga arbete. ’Det finns inte så många svenska böcker som tar upp grupper på arbetsplatser och som har en praktisk inriktning utan att tappa de teoretiska fundamenten. Denna bok rekommenderas för alla som är intresserade av hur grupper fungerar på arbetsplatser och hur man kan använda sig av ett speciellt tänkande för att förstå och arbeta med grupper. En bok som på ett utmärkt sätt kompletterar annan svensk grupplitteratur.’ – Johan Näslund, fil.dr i psykologi, Linköpings universitet. Bonnerup och Hasselager är erfarna organisationspsykologer. De arbetar som konsulter i offentlig och privat verksamhet och undervisar vid magisterutbildningen i organisationspsykologi vid Roskilde universitet. Översättning: Thomas Grundberg och Hans Magnusson. Fackgranskning: Forum för organisations- och gruppforskning (FOG) under ledning av Johan Näslund, Linköpings universitet.

Läs mer om Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken...


Sök bästa pris på Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken hos: