Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin

Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin
Beskrivning av Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer. Här beskrivs klinisk späd- och småbarnspsykologi, föräldraskap och familjeliv samt hur forskare och kliniker kan mäta anknytningstrygghet hos barn, ungdomar och vuxna. Författarna redogör utförligt för hur de olika anknytningsmönstren påverkar psykisk hälsa och ohälsa i olika åldrar, samt diskuterar psykoterapi utifrån ett anknytningsperspektiv. Detta är den fristående fortsättningen på Anknytningsteori: betydelsen av nära känslomässiga relationer (2006). Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom psykologi, medicin, psykiatri, psykoterapi, socialt arbete, barnhälsovård och skola. Anders Broberg är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.  Pia Risholm Mothander är fil.dr, lektor i utvecklingspsykologi samt leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Pehr Granqvist är docent och forskarassistent i psykologi. Tord Ivarsson är docent i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare. Innehåll 1. Inledning 2. Anknytning ur ett familjeperspektiv 3. Klinisk spädbarnspsykologi 4. Anknytningsbaserade interventioner i späd- och  småbarnsfamiljer 5. Anknytningsmätning under barndomen 6. Desorganiserad/desorienterad anknytning 7. Psykopatologi i barn- och ungdomsåren ur ett anknytningsperspektiv 8. Att bedöma anknytningstrygghet hos äldre ungdomar och vuxna 9. Anknytning och psykopatologi hos vuxna 10. Anknytningsteori och psykoterapi 11. Anknytning, religiositet och andlighet 12. Avslutande synpunkter Extramaterial finns på bokens hemsida www.nok.se/anknytning.  

Läs mer om Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin...


Sök bästa pris på Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin hos: