Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L…

Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L…
Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L…
Beskrivning av Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L…

Bokens övergripande tes är att det finns ett samband mellan den europeiska blicken och diskussionerna om det kommunala självstyrets värden. Det lokala självstyret blir en kontroversiell fråga när idéer formuleras som är hämtade från Europa och bär andra perspektiv än de som är förhärskande i Sverige. Då ifrågasätts och utmanas den svenska traditionen av statskontroll. Då tänks nya tankar då ser man andra möjligheter. Statsperspektivet ställs mot ett kommunperspektiv.

Läs mer om Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L…...


Sök bästa pris på Andrén Mats Den Europeiska Blicken Och Det L… hos: