Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No…

Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No…
Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No…
Beskrivning av Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No…

Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och
könsdiskriminerande praktiker har över tid fått alltmer
uppmärksamhet. Kraven och förväntningarna på världens
stater inte minst de relativt sett så jämställda nordiska
länderna att åtgärda problemen är stora. Lagstiftning är
ett medel som staterna har till sitt förfogande. Rättens
betydelse dess möjligheter och tillkortakommanden i
relation till ojämställdhet och diskriminerande praktiker är
temat för denna antologi.

I nitton artiklar av danska finska norska och svenska
forskare verksamma inom fältet kjønn og rett diskuteras
sambandet mellan kön och rätt under fyra aktuella teman
alla med förändring i fokus. De tre första rör förändringar
i samhället och i rätten såsom i förståelsen av kön
och dess betydelse för rätten till jämställdhet och ickediskriminering förändringar i välfärdsstaten och förändrade gränser mellan det offentliga och det privata. Det sista temat behandlar förändringar i forskningsfältet som sådant.

Bidragen bygger på presentationer från konferensen Kjønn
og rett teori og metode som hölls på Sommarøy utanför
Tromsø i november 2009.

Antologin ger en översikt över forskningsfältet idag hur det har utvecklats under de drygt fyrtio år som det funnits som en del av den nordiska rättsvetenskapen och vilka frågor
som är angelägna att studera vidare för morgondagens
forskning.

Läs mer om Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No…...


Sök bästa pris på Andersson Ulrika På Vei – Kjønn Og Rett I No… hos: