Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis…

Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis…
Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis…
Beskrivning av Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis…

Två viktiga frågeställningar:
Vem arbetar jag för?
Vad tillför jag i det jag gör för verksamheten?
Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelningen i hela organisationen för säkerhetsarbetet. Reglerna i boken riktar sig i första hand till säkerhets- och informationssäkerhetschefer och till avdelningschefer. Men även till övriga medarbetare som behöver ha en övergripande bild av säkerhetsorganisationens roller och ansvar.
Säkerhetsfolk har inte alltid lyckats att hänga med vad som pågår och är viktigt för verksamheten. Jag tror även att de inte har tillgång till verksamhetens ledning för att diskutera denna typ av trender och frågeställningar. Trots att säkerhetsfolk ofta har många års erfarenhet och kan ta tag i dessa krav och bygga in det i säkerhetsprocessen så blir det nya funktioner i verksamheten som får ansvar för detta.
Boken behandlar även andra orsaker som leder till att verksamhetens säkerhetsarbete blir onödigt ineffektivt. Till exempel det faktum att fysisk säkerhet och informationssäkerhet inte styrs från samma håll att säkerhet behandlas som en teknisk fråga och att säkerhetsfunktioner inte samordnar allt riskarbete och kontinuitetsskydd.

Läs mer om Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis…...


Sök bästa pris på Andersson Jan- Olof Effektiv Säkerhetsorganis… hos: