Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När…

Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När…
Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När…
Beskrivning av Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När…

På många mindre järnvägar i landet kom Hilding Carlssons cremegula rälsbussar att ersätta
ångloksdragna tåg under 1930- och 40-talen. Rälsbussarna blev ett enkelt och billigt sätt
att förbättra ekonomin för många trafiksvaga järnvägar och samtidigt erbjuda en betydligt
attraktivare trafik med kortare restider.

De första tvåaxliga rälsbussarna av den klassiska modellen såg dagens ljus 1934 och sedan
utvecklades rälsbussen till större fordon med boggier samt släpvagnar för passagerare post
och gods. Några år in på 1960-talet försvann de sista rälsbussarna från svenska spår.

För många järnvägsintresserade har Hilding Carlssons rälsbuss fått en alldeles speciell
betydelse med minnen från barndom och uppväxt. För en äldre generation var rälsbussen
en självklarhet medan det för oss något yngre snarast ett suddigt minne från den tidig
barndom och något som vi fått återuppväcka genom bilder och bevarade fordon.

Boken innehåller inledningsvis en historik över utvecklingen av rälsbussarna från Umeå
och fabrikör Hilding Carlssons verksamhet fram till slutet av 1940-talet. Därefter ger vi oss
ut på en tågresa över hela landet samt en avstickare till Danmark där Hilding Carlssons
rälsbuss licenstillverkades i stort antal kring 1950 med de allra bästa bilderna som tagits av
vår älskade rälsbuss Hildingen.

Läs mer om Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När…...


Sök bästa pris på Anderson Ingvar Rälsbussar Från Umeå Och När… hos: