Amigos dos Elevfacit

Amigos dos Elevfacit
Amigos dos Elevfacit
Beskrivning av Amigos dos Elevfacit

Varierat och lustfyllt!
Amigos är ett mycket omtyckt läromedel i spanska för skolår 6-9 som nu är reviderat i enlighet med Lgr11. Många lärare som använder Amigos uppskattar att böckerna har ett varierat och lustfyllt innehåll så att eleverna kan bygga upp sina språkkunskaper långsamt och metodiskt. Eleverna uppskattar webbplatsen till Amigos eftersom den är både omfångsrik och användbar.

Läs mer
Utmärkande drag
– Elevnära texter
– Lättjobbat läromedel
– Tydl

Läs mer om Amigos dos Elevfacit...


Sök bästa pris på Amigos dos Elevfacit hos: