Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar
Beskrivning av Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar

Behovet av sammanfattande kunskap om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar är stort. Sedan den andra upplagan av denna bok publicerades 2003 har utvecklingen inom området tagit viktiga steg. Det har skett en fokusering på sjukdomsmekanismer, framför allt på Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens. Man anar att mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom kan få avgörande klarlägganden under de närmaste åren. Det framkommer också en tydlig ökning av patientrelaterad forskning. Forskarvärlden hittar nya sätt att närma sig personer med kognitiva sjukdomar och långsamt nås kunskapsområden man tidigare inte kunnat utforska. Läs mer Denna tredje upplaga ger en övergripande bild av kunskapsläget samtidigt som boken i dag har det största djupet och bredden inom demensområdet på den svenska marknaden. Samtliga kapitel har omarbetats och texterna har utökats samtidigt som en ny layout och färgbilder ger boken ett helt nytt läsarvänligt format. Boken vänder sig till samtliga grundutbildningar som berör demenssjukdomarna men också till alla de yrkeskategorier som på olika sätt möter personer med kognitiva sjukdomar. Även drabbade patienter och deras närstående har visat sig ha stort intresse av en lärobok där aktuell kunskap om sjukdomarna och deras konsekvenser belyses. Om författarna Jan Marcusson är professor vid Linköpings universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset, Linköping. Kaj Blennow är verksam som professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Ingmar Skoog är professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Anders Wallin är professor vid Göteborgs Universitet och universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Läs mer om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar...


Sök bästa pris på Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar hos: