Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera!

Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera!
Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera!
Beskrivning av Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera!

Enskilt eller i helklass? Övning eller test? Du avgör själv hur intalningarna och uppgifterna ska användas. Lyssna! och Lyssna mera! är ett material med många möjligheter.

Materialet innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå.

I Lyssna! finns mycket lätta övningar på bokstäver och räkneord. Här finns också övningarna som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare skolsyster eller skolbibliotekarie.

I Lyssna mera! är dialoger och intalningar längre. Innehållet är fortfarande hämtat från elevernas vardag i skolan och på fritiden.

Övningarna
Varje övning består av två intalningar A och B som är lika varandra när det gäller innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning. B kan de göra som ett test.

Olika språkliga nivåer
Till varje intalning finns uppgifter på två eller ibland tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Intalningsmanus och elevblad
Elever som behöver stöd av tryckt text när de lyssnar kan få en kopia av den intalade texten. Intalningsmanusen finns som kopieringsunderlag i materialet. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort finns ett elevblad där eleven prickar av gjorda övningar.

Allt i ett
Materialet består av intalningar på cd och ett häfte med kopieringsunderlag intalningsmanus läraranvisningar elevblad och facit.

Läs mer om Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera!...


Sök bästa pris på Althén Anette Lyssna! och Lyssna mera! hos: