Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide

Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide
Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide
Beskrivning av Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide

Koll på matematik – vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet!

Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och eleverans lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för självbedömning används kontinuerligt.

Lärarguide
Lärarguiden visar hur varje kapitel är förankrat i Lgr 11 vilket centralt innehåll som behandlas mot vilka kunskapskrav eleverna arbetar och vilka förmågor som utvecklas. Till varje uppslag i elevboken ger lärarguiden förslag på arbetsgång och praktiska tips om hur undervisningen kan läggas upp.

I guiden finns även tankar om lärande facit arbetsblad och underlag för bedömning i form av lärarreflektion.

Läs mer om Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide...


Sök bästa pris på Almström Hanna Koll På Matematik 3b Lärarguide hos: