Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok

Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok
Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok
Beskrivning av Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok

Koll på matematik – vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet!

Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och eleverans lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt. Metoder för självbedömning används kontinuerligt.

Formativt förhållningssätt och bedömning
Formativ bedömning innebär att kontinuerligt och frekvent klargöra var eleven står vart eleven är på väg och hur eleven ska nå dit. Koll på matematik 1-3 är konstruerad utifrån följande principer för formativt lärande:

– Klargöra delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg.
– Genomföra effektiva diskussioner aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande.
– Ge feedback som för lärandet framåt-
– Aktivera eleverana att blir läranderesurser för varandra.
– Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

Till Koll på matematik finns bingel – digital färdighetsträning. Där kan eleverna på ett roligt och motiverande sätt fortsätta träna på det som tas upp i boken. Du som lärare kan lätt se vad dina elever har gjort och hur det har gått. Bingel fungerar både på dator och surfplatta.

Läs mer om Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok...


Sök bästa pris på Almström Hanna Koll På Matematik 3a Läxbok hos: