Akutsjukvård

Akutsjukvård
Akutsjukvård
Beskrivning av Akutsjukvård

Akutsjukvård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Akutsjukvård innehåller tolv teman Introduktion till akutsjukvård Observationer och tekniska omvårdnadsuppgifter Smärta och smärtbehandling Etik och prioriteringar Olycksfall och rörelseorganens sjukdomar Andningsorganens sjukdomar Cirkulationsorganens sjukdomar Nervsystemets sjukdomar Infektionssjukdomar Urinorganens och endokrina organens sjukdomar Matsmältningsorganens sjukdomar Före, under och efter operation I Akutsjukvård får eleverna lära sig vilka omvårdnadsåtgärder som krävs vid vanligt förekommande akuta sjukdomar, olika smärttillstånd samt förberedelser inför operation. Akutsjukvård tar även upp frågor av etisk karaktär som kan uppstå i en akut situation och hur patienter och anhöriga kan reagera vid kris. Akutsjukvård håller sig nära kursens centrala innehåll. Texter blandas med fallbeskrivningar samt instuderingsfrågor till varje kapitel som uppmuntrar eleverna till att reflektera och sätta sig in i olika situationer. Akutsjukvård tar upp frågor som: • Vilka sjukdomstillstånd kan man möta inom akutsjukvård? • Vilka är undersköterskans viktigaste uppgifter? • Hur uppmärksammas symtom och förändringar? • Hur observeras vitala funktioner? Akutsjukvård i korthet: • håller sig nära kursens centrala innehåll • består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb

Läs mer om Akutsjukvård...


Sök bästa pris på Akutsjukvård hos: