Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru…

Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru…
Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru…
Beskrivning av Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru…

Varför beskrivs lärarutbildningen ofta som problematisk? Nya direktiv och reformer avlöser ständigt varandra och nya lärar­utbildningar lanseras som annorlunda och bättre. Enligt dessa direktiv är en del av lösningen det viktiga mångfalds­uppdraget.
Lärarutbildningen är den största inom svensk högskola och omtalas därför ofta som landets viktigaste. Men det är en konfliktfylld verksamhet i ständig korseld mellan motsägelsefulla krav på förändring och krav på att tillmötesgå både lokala och nationella intressen. Är reformer och ständig omorganisering verkligen lösningen på lärarutbildningens och därmed även skolans problem?

I denna bok undersöks framför allt den lärarutbildning som introducerades år 2001. Med utgångspunkt i mångfaldsuppdraget där begrepp som etnicitet kön och klass är centrala placeras dagens lärarutbildning i ett socialt och historiskt sammanhang. Boken vänder sig till både till lärarutbildare och studenter inom utbildningen men också till andra studenter och forskare med inriktning på utbildnings- och eller mångfaldsfrågor inom samhällsvetenskap och kulturvetenskap.

Författare: Luis Ajagán-Lester Finn Calander Marie Carlson Sven Hartman Bengt Jacobsson Rickard Jonsson Annika Rabo Ylva Wibaeus Magnus Åberg.

Läs mer om Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru…...


Sök bästa pris på Ajagán- Lester Luis Uppdrag Mångfald – Läraru… hos: