Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom!

Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom!
Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom!
Beskrivning av Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom!

Gå till Per Ahlmarks hemsida på Timbro ->

Läs artikeln av Per Ahlmark på DN-debatt den 4 mars ->

EN ALTERNATIV UTRIKESLINJE för Sverige och EU träder fram i Per Ahlmarks bok. Den bygger på demokratins värden och mirakel. Fria länder bör hålla samman. Diktaturerna ska stegvis försvagas.

Boken belyser FN:s förfall och Kofi Annans nonchalans inför folkmord. Ahlmark skildrar den region som inte nåtts av vår tids liberalisering: arabvärlden. Han visar att Sveriges och många västländers likgiltighet inför Iraks befrielse är en form av omvänd rasism. Och den islamska fundamentalismen är vår tids tredje totalitära rörelse efter kommunismen och nazismen.

Som kolumnist i Dagens Nyheter har Per Ahlmark fört kravet på motstånd mot tyrannier in i centrum av svensk debatt. Boken rymmer också 63 artiklar som visar hur idéer om politisk frihet påverkar vår syn på länder konflikter och personer. Ahlmark avslöjar likheterna mellan vänster- och högerextremister. Han dröjer i beundran för sina förebilder – de som med lidelse försvarat liberala värden.

Det är demokratin dumbom! Ställer sig mitt i kampen om terrorism antisemitism och antiamerikanism. Bokens analyser växer till ett manifest för friheten.

IRAK står ofta i centrum av den här boken. Tortyren och mördandet under Saddam. Befrielsen genom kriget på våren 2003. Letandet efter vapen för massförstörelse. Och senare kampen om freden: kan Irak bli en demokrati?

Per Ahlmark varnade i mer än tjugo år för Saddam. Nu visar han hur en liberalisering av Irak kan inleda en ny era i Mellersta Östern. Han fördömer EU:s och Sveriges likgiltighet inför irakiernas frihet och visar hur lättlurad Hans Blix har varit.

Kampen om Irak är den viktigaste efter kalla kriget menar Ahlmark. Antiamerikanismen i dag är liksom antisemitismen en vidskepelse som ökar explosionsartat i både Västeuropa och arabvärlden. Den islamska fundamentalismen har blivit ett snabbt växande hot mot västvärldens fria nationer och mot de muslimska staterna.

Det är demokratin dumbom! Är på samma gång undersökning och stridsskrift. Åter ger Per Ahlmark ut en bok som påverkar debatt och tänkande i Sverige under lång tid framåt.

PER AHLMARK (f 1939) – i dag författare och kolumnist i Dagens Nyheter förr riksdagsman partiledare och vice statsminister. Under 45 år har Ahlmark belyst och fördömt många slags diktaturer och extrema läror. På senare år har han utgivit debattböcker diktsamlingar brevväxlingar och en roman.

Sen 1990-talet har Per Ahlmark föreläst världen över om idéer som leder till förtryck och terror. Han grundade Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Vänskapsförbundet Sverige-Taiwan.

På Timbro har han tidigare gett ut Tingsten: Tyranniet begär förtroende (red. 1992) Vänstern och tyranniet (1994 och 2003) samt Det öppna såret (1997).

Läs mer om Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom!...


Sök bästa pris på Ahlmark Per Det Är Demokratin Dumbom! hos: