Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall…

Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall…
Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall…
Beskrivning av Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall…

I FN:s korridorer pratar man om Inga-Britt Ahlenius som totalt orädd. Ms Fearless säger man beundrande. När hon i juli 2010 avslutar sitt femåriga förordnande som chef för FN:s internrevision skriver hon en femtio sidor lång slutrapport där hon riktar stark kritik mot generalsekreterare Ban Ki-moon. Hon menar att han genom sin bristfälliga ledning av FN allvarligt skadar organisationens verksamhet och därmed hotar dess framtid. Denne Mr Chance är inte rätt man på posten som generalsekreterare.

I Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon ger Niklas Ekdal tillsammans med Inga-Britt Ahlenius en unik aktuell och avslöjande skildring av dagens Förenta Nationerna. Här ges också en återblick på organisationens historia och en beskrivning av vilka utmaningar och svårigheter den står inför och vad som krävs – inte minst av en generalsekreterare – för att FN även i fortsättningen ska kunna vara en stark kraft i världssamfundet.

Inga-Britt Ahlenius har bland annat varit generaldirektör för Riksrevisionsverket. 2003 blev hon ansvarig för att bygga upp en oberoende revisionsmyndighet i Kosovo och 2005 utnämndes hon till undergeneralsekreterare för FN:s interngranskning.

Niklas Ekdal är journalist och författare. Han har varit politisk redaktör på Dagens Nyheter och Expressen utrikespolitisk analytiker på Försvarsstaben och FN-officer i Mellanöstern.

»Niklas Ekdal och Inga-Britt Ahlenius har gjort en viktig insats genom att peka på FN:s allt djupare problem.
Upsala Nya Tidning

»…en lika skoningslös som fascinerande bladvändare.
Östgöta Correspondenten

Läs mer om Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall…...


Sök bästa pris på Ahlenius Inga- Britt Mr Chance – Fn-s Förfall… hos: