Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B…

Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B…
Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B…
Beskrivning av Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B…

Stockholms besöksnäring 19362011

Turistnäring handlar om försäljning på så många olika sätt som möjligt till så många som möjligt.

Stockholms turistorganisationer har i 75 år sålt Stockholm i världen. Vad har turistnäringen haft för betydelse för Stockholms ekonomiska utveckling? En historisk tillbakablick ger en ökad förståelse för näringens betydelse i nutiden.
Tre olika turistorganisationer har verkat i Stockholm sedan 1936. Här studeras vilka samarbeten med näringslivet och politiker som funnits. Vilka ord och bilder som använts för att marknadsföra staden och varför slogans och loggor förändrats över tid. Vilka olika typer av evenemang har anordnats för att både locka besökare till staden men också för att manifestera vissa värden som ansetts viktiga för Stockholm? Även till exempel museum studeras ingående för att förstå samarbetet mellan olika mer permanenta näringar och stadens turistorganisation.
Privatresenären är den vanligaste besökaren. Men de resenärer som reser å tjänstens vägnar har ägnats speciell uppmärksamhet av turistorganisationen som redan från starten arbetat för att få kongresser förlagda till Stockholm.
Vem som ska organisera turistnäringen i Stockholm den privata näringen eller det offentliga har diskuterats så länge staden haft en turistorganisation. Diskussionen pågår fortfarande och är en del av bokens genomgående tema.
Karin Ågren är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Boken ingår i serien Stockholms moderna ekonomiska historia.

Läs mer om Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B…...


Sök bästa pris på Ågren Karin Att Sälja En Stad – Stockholms B… hos: