Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv…

Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv…
Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv…
Beskrivning av Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv…

Den svenska insatsen i Afghanistan började i största hast på senhösten 2001 medan världen var i chock efter terrorattackerna den 11 september och USA:s tillsynes förgörande slag mot talibanregimen och Al Qaida. För Sverige handlade det då först och främst om att visa flagg. Fyra år senare tog Sverige som ett av de första icke-natoländerna ansvar för fyra provinser i syfte att bygga fred underifrån. Men efter ytterligare fyra år var de svenska styrkorna indragna i strider av en typ och omfattning som inte ens förekom i Katanga i början av 1960-talet.
Ett krig här och nu är den första djupgående skildringen av hur Sveriges militära engagemang i Afghanistan steg för steg försköts från en klassisk fredsoperation till ett deltagande i en toppstyrd och i grunden utsiktslös upprorsbekämpning. Boken ställer frågor om hur detta kunde ske utan att redovisas öppet. Det handlar om förhållandet mellan krig och demokrati och vad det inneburit för Sverige att för första gången i modern tid aktivt delta som koalitionsmedlem i en internationell väpnad konflikt.
Wilhelm Agrell är författare och sedan 2006 professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Har under mer än trettio år forskat och publicerat arbeten kring svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Läs mer om Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv…...


Sök bästa pris på Agrell Wilhelm Ett Krig Här Och Nu – Från Sv… hos: