Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala

Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala
Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala
Beskrivning av Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala

Jag vill varmt rekommendera denna bok till alla som har intresse för psykologi. [] Boken är tätt kondenserad och fullmatad med associationer och information. [] Intellektuellt kurage är också en nödvändig dygd. Den som följer författarens argumentation i beskrivningen av Homo psychicus kommer obönhörligen att få se sina invanda uppfattningar om människans psykologi utmanas och förändras. [- – -] Syftet med projektet om Homo psychicus är att ge en helhetsbild av människan som psykisk varelse. Det

Läs mer om Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala...


Sök bästa pris på Affekter relationer operationer – grunden för Homo psychicus : mot en människoteori i dynamiken mellan det analoga och det digitala hos: