Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe…

Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe…
Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe…
Beskrivning av Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe…

Vart är vi på väg i det globala politiska landskapet? Kommer gamla ideologier att tyna bort eller återupplivas. Om det förra är fallet hur kommer det nya ideologiska landskapet att se ut och hur kommer det att påverka det politiska livets villkor? Ideologiernas död har förutspåtts ett flertal gånger under åren men gång på gång har vi också sett gamla ideologier återvända under nya beteckningar.
I denna bok behandlar vi både nuet och det förflutna. Vi belyser en del av de politiska idéer och system i historien som fortsätter att utöva inflytande på samtiden. Vi granskar också den auktoritära statskapitalismen som i fallet Kina och ställer frågan om den är hållbar. Om så är fallet hur kommer den att inverka på världen? Kommer den att bli förebilden precis som liberal demokrati under lång tid har varit det för många människor och nationer? Kommer islamism främlings- och invandrarfientliga partier och andra rörelser i marginalen av det politiska och ideologiska spektrumet i Europa USA och den islamiska världen att befästa den rådande ordningen eller undergräva tilltron till den? Och vilka är de långsiktiga konsekvenserna av den senaste tidens utveckling i arabvärlden liberal demokrati eller en demokrati som för islamismen till makten? Har globaliseringen inneburit att politiken tagit ett kvantsprång så att ideologier från 1700- och 1800-talet kommunism konservatism socialdemokrati och liberalism inte längre är relevanta som uttryck för de klassintressen som karaktäriserade den moderna epoken? Vilka är till sist globaliseringens konsekvenser för politik och ideologi? Kommer svaret att bli ett världsparlament en världsomfattande miljörörelse eller olika strömningar med religion som gemensam nämnare? Eller kommer vi kanske i stället att få se ett annat gammalt spöke återvända: nationalismen?

Läs mer om Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe…...


Sök bästa pris på Ackermann Ulrike Politik Och Ideologier – Pe… hos: