660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000

660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000
660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000
Beskrivning av 660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000

Terrängkartan i skala 1:50 000 är en topografisk karta som omfattar 244 kartblad och har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av höjdkurvor småvägar stigar och vägbommar. Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland. Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.

Läs mer om 660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000...


Sök bästa pris på 660 Sörsjön Terrängkartan : 1:50000 hos: